Αρχικη

Διάγνωση & Αποκατάσταση, Διαταραχών Λόγου, Ομιλίας, Επικοινωνίας, Μαθησιακές Δυσκολίες

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη), αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Ο λογοθεραπευτής ακολουθεί μια σειρά δοκιμασιών, για να αναλύσει και να αξιολογήσει τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού / ενήλικα. Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών λογοθεραπείας για τη βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών. Ο λογοθεραπευτής πρέπει να καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά τις ανάγκες κάθε περιστατικού με σεβασμό στην προσωπικότητα και της ιδιαιτερότητες του, ακολουθώντας ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Πέρα από τον ειδικό πρέπει και το ίδιο το περιβάλλον του ασθενή να λειτουργεί σα δάσκαλος διότι συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μάθησης καθημερινών δραστηριοτήτων και πρέπει να μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Τέλος ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται και παραπέμπει σε ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές, για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου και την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό περιβάλλον.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει μια από τις παρακάτω δυσκολίες τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή για να ελεγχθεί το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού: Λόγος (γλωσσική έκφραση και κατανόηση):
 • δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις
 • δεν καταφέρνει να εκφράσει τις σκέψεις του με τις σωστές λέξεις
 • δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα
 • κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη
 • δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση
 • δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες
Άρθρωση/Ομιλία (Καθαρότητα Ομιλίας):
 • μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη
 • δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους (π.χ.: ρ/σ)
 • παραλείπει /αντικαθιστά ήχους μέσα σε μια λέξη
Ροή Ομιλίας (τραυλισμός):
 • αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του
 • επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους
 • κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους
 • επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους
 • παρουσιάζει τίκ

Γιατί είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν άμεσα οι δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία;

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες λόγου και ομιλίας τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή για να ελεγχθεί το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Σε περίπτωση που παρουσιάζει καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου ή της ομιλίας του είναι σημαντικό το παιδί να βοηθηθεί άμεσα, ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα στο γνωστικό, μαθησιακό αλλά και στο συναισθηματικό τομέα.

Δυστυχώς, μερικοί γονείς αδρανούν ελπίζοντας ότι το παιδί τους θα ξεπεράσει μόνο του τις δυσκολίες του, καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει. Άλλοι πάλι, πιέζουν το παιδί τους να μιλήσει καλύτερα, γιατί νομίζουν πώς μπορούν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία.

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, που δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον τους, να αισθανθούν μειονεκτικά και ενδεχομένως να απομονωθούν από τους άλλους επειδή δυσκολεύονται να εκφράσουν ή και να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους.

Η έγκαιρη παρέμβαση σίγουρα είναι πολύ σημαντική και έτσι αποτρέπονται συσσωρευμένα προβλήματα.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι συνεδρίες λογοθεραπείας;

Συνήθως η συχνότητα των συνεδριών είναι δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε περιστατικού καθώς και από το θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί συνήθως η θεραπευτική παρέμβαση;

Η διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται από τη φύση και το πλήθος των δυσκολιών του περιστατικού καθώς και από το ίδιο το περιστατικό. Σημαντικό ρόλο παίζει η ανταπόκριση του περιστατικού στο πρόγραμμα αποκατάστασης και η συνεργασία αυτού και της οικογένειας του με τον λογοθεραπευτή.